Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

ชมรมกอล์ฟบริจาคเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

12 ก.ย. 2559

ชมรมกอล์ฟ ปตท.สผ. ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสถาบันการแพทย์จักรนฤบดินทร์ และมอบเงินให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งพิงทับกวาง จังหวัดสระบุรี  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559