Menu

กรณีตัวอย่างความยั่งยืน

22 พ.ย.
2560
ปตท.สผ. สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ
1 ต.ค.
2560
ปตท.สผ. จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในจังหวัดสงขลา
27 ก.ย.
2560
ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. และพนักงานอาสาสมัคร ร่วมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะสาก
16 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. สนับสนุนกองทัพบกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
19 ส.ค.
2560
ชมรม “Hand-in-Hand Social Contribution” ปตท.สผ. จัดกิจกรรมบริจาคในประเทศเมียนมาร์
7 ส.ค.
2560
ปตท.สผ. ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ก.ค.
2560
โครงการเมียนมาร์ ปตท.สผ. จัดกิจกรรมปลูกป่า “2017 PTTEPI Green Up”
17 มิ.ย.
2560
ปตท.สผ. ส่งมอบดอกดารารัตน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
23 พ.ค.
2560
Social Showcase 1 โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม ณ ฐานผลิตหนองตูม จังหวัดสุโขทัย
11 พ.ค.
2560
การวิเคราะห์ผลประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศโดยเครื่องมือ NEBA ปตท.สผ. นำเครื่องมือวิเคราะห์ผลประโยชน์สุทธิต่อสิ่งแวดล้อม (Net Environmental Benefit Analysis-NEBA) มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสุทธิที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม...
11 พ.ค.
2560
ออฟฟิศสีเขียว ปตท.สผ. มีความพยายามในการทำให้กิจกรรมต่างๆ
16 ธ.ค.
2559
ชมรมรวมใจพัฒนา