Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

FinanceAsia ประกาศให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย ในปี 2554

9 มิ.ย. 2554


FinanceAsia ประกาศให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ในประเทศไทยจากการจัดอันดับองค์กรที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ประจำปี 2554 นอกจากนี้ ยังได้จัดให้ ปตท.สผ. เป็นหนึ่งในห้าองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อีก ได้แก่ ด้านการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลนักลงทุน ด้านนโยบายที่ยึดมั่นต่อนักลงทุนในการจ่ายเงินปันผล และด้านผู้บริหารบริษัทไทยยอดเยี่ยม ผลการจัดอันดับมาจากการสำรวจความเห็นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์กว่า 300 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย