Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัล The Asset Platinum Corporate Award โดยนิตยสาร The Assets

11 ธ.ค. 2557


นางประณต ติราศัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเลขานุการบริษัท เป็นตัวแทน ปตท.สผ. รับรางวัล The Asset Platinum Corporate Award จากงาน “The Assets Corporate Awards 2014” จัดโดยนิตยสาร The Assets ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานเป็นเลิศทั้ง 5 ด้าน คือ การเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านนักลงทุนสัมพันธ์