Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร”

14 มิ.ย. 2556


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร” (The Best Public Companies 2013 Resources Industry Award) จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (ขวา) องคมนตรี ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ MONEY & BANKING AWARDS 2013 ซึ่งจัดโดยนิตยสารการเงินการธนาคาร ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และมีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการในภาพรวม