Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน “4th Asian Excellence Awards 2014”

10 เม.ย. 2557


ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากงาน “4th Asian Excellence Awards 2014” จัดโดยนิตยสาร The Corporate Governance Asia จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ Asia’s Best CEO (Investor Relations) Award, Asia’s Best CFO (Investor Relations) Award, Best Environmental Responsibility, และ Best Investor Relations Company Award

ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่นิตยสาร The Corporate Governance Asia มอบรางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) Award และรางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) Award ในฐานะบริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริหารงานยอดเยี่ยม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับรางวัล Best Environmental Responsibility ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัล Best Investor Relations Company Award ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น