Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.รับรางวัลชนะเลิศ SPE Thailand E&P Award ประจำปี 2555

15 ก.พ. 2556


นายสมชาย มโนภินิเวศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการซัพพลายเชนและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นตัวแทน ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ “SPE Thailand Annual E&P Award 2012” จาก Society of Petroleum Engineers (SPE) แห่งประเทศไทย

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของโครงการ DeepLift ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ ปตท.สผ. คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มระดับการผลิตน้ำมัน ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทย