Menu

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards

21 ก.พ. 2556


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัล Thailand Top Company Awards จากนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพลาซ่าแอทธินี จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยรางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมซึ่งได้รับคัดเลือกมาจากบริษัทที่มีผลงานบริษัทดีเด่นมากกว่า 1000 บริษัททั่วประเทศ