Menu

PTTEP Teenergy... พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจอนุรักษ์

 

เพราะวันนี้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน และเยาวชนคือกำลังสำคัญที่สุดของงานนี้

คำว่า Teenergy มาจากแนวคิด Teen = เยาวชน บวก Energy = พลัง รวมกัน หมายถึงการสานพลังของคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจอนุรักษ์

โครงการ PTTEP Teenergy เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศมาเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสื่อสารความ “เข้าใจ” ในความสำคัญและคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"การเรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติ และ การร่วมทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ PTTEP Teenergy ซึ่งจัดต่อเนื่องมา 3 ปีแล้วจากการริเริ่มของ ปตท.สผ. และความร่วมมือของหลายองค์กร อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กิจกรรมดีๆ ตลอด 3 วัน 2 คืน ยังมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฟังเรื่องราวการอนุรักษ์จากคนทำงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวจริง เช่น คุณศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักวิจัยนกเงือกที่ศึกษานกเงือกมาตลอดชีวิต คุณหมอล็อต นายสัตวแพทย์ภัทรพล อ่อนมณี สัตวแพทย์ชื่อดังของเมืองไทย

  

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ PTTEP Teenergy ได้ขยายเป้าหมายการจัดค่ายอย่างต่อเนื่อง จากปีแรกที่มีเป้าหมายให้เยาวชนรู้จักแหล่งมรดกโลกเขาใหญ่เพื่อสร้างความใกล้ชิดผูกพันกับธรรมชาติ  ปีที่ 2 มีเป้าหมายให้เยาวชนสามารถสื่อสารความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ผู้อื่น จึงจัดให้เยาวชนเรียนรู้การถ่ายวิดีโออย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน  ถึงปีที่ 3 เพิ่มเป้าหมายให้เยาวชนนำองค์ความรู้จากค่ายไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเอง เยาวชนได้เรียนรู้การทำโครงการเพื่อสังคมจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกับการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสคิด วางแผน และลงมือทำโครงการเพื่อสังคมหลังจบค่ายด้วยตัวเอง

ความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของโครงการ PTTEP Teenergy คือเยาวชนหลายคนได้นำแรงบันดาลใจจากค่าย ไปสานต่อเป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

 

 ไม่ว่าเป้าหมายของโครงการ PTTEP Teenergy จะขยับขยายต่อไปอย่างไร อย่างน้อยเมล็ดพันธุ์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็เติบโตและงอกงามตามเจตนารมณ์ที่ได้หว่านไปแล้ว...

 ติดตามกิจกรรมเยาวชน PTTEP Teenergy ได้ที่ https://www.facebook.com/pttepteenergycamp/


เกี่ยวกับ PTTEP Teenergy