Menu

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ทุนการศึกษา ปตท.สผ. ประจำปี 2560

8 ส.ค. 2560

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา จำนวน 287 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 405,500 บาท ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร โดยได้รับเกียรติจากนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสิงหนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา