Menu

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ปตท.สผ. จัดกิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน

18 ธ.ค. 2560

พนักงาน ปตท.สผ. จากโครงการเอส 1 จัดกิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน ณ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมพนักงาน ปตท.สผ. พร้อมด้วยผู้รับเหมา และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันเทพื้นปูนสร้างลานเอนกประสงค์ และทาสีสนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ในโรงเรียนบ้านคลองตะเข้

โครงการรักเพื่อนบ้าน เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาที่พนักงาน ปตท.สผ. ร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและวัสดุในการทำกิจกรรม