Menu

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

22 ธ.ค.
2560
ปตท.สผ. ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “PTTEP SAVE LIFE” ประจำปี 2560
18 ธ.ค.
2560
ปตท.สผ. จัดกิจกรรมโครงการรักเพื่อนบ้าน
13 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ ร่วมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสงขลา
13 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ. ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “PTTEP S1 FUN RUN ประจำปี 2560”
12 ธ.ค.
2560
พนักงาน ปตท.สผ. โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน
4 ธ.ค.
2560
ปตท.สผ. จัดโครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” จังหวัดระนอง
19 พ.ย.
2560
ปตท.สผ. จัดงานวิ่งการกุศลที่อินโดนีเซีย
17 พ.ย.
2560
ปตท.สผ. และบริษัทคู่ค้าร่วมกิจกรรม CSR
5 ต.ค.
2560
ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะประมง
22 ก.ย.
2560
ทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2560
8 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ จังหวัดชุมพร
7 ก.ย.
2560
ปตท.สผ. ดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดสงขลา