ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้อง

โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม

ประเภทธุรกิจ ฐานสนับสนุนการปฏิบัติปิโตรเลียม ท่าเรือ และคลังสินค้า
สถานที่ตั้ง -
เว็บไซต์ -

โครงการฐานสนับสนุนการ พัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ที่จังหวัดสงขลา นอกจากใช้เป็นฐานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของบริษัทแล้ว ยังได้ให้บริการด้านท่าเทียบเรือและคลังพัสดุแก่โครงการและบริษัทจากภายนอก เพิ่มขึ้น สำหรับฐานฯ ที่จังหวัดระนอง นั้นยังคงเน้นการให้การสนับสนุนหลักแก่โครงการในประเทศสหภาพพม่าเช่นเดียว กับในปี 2549