ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้อง

โครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ.

ประเภทธุรกิจ ท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ.
สถานที่ตั้ง -
เว็บไซต์ -

โครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ. เป็นโครงการที่ ปตท.สผ. ลงทุนในธุรกิจให้บริการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศสหภาพพม่า เมื่อปี 2538 ปตท.สผ. ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.50 ในบริษัท Moattama Gas Transportation และปี 2540 ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.32 ในบริษัท Taninthayi Pipeline ขณะนี้ ยังคงดำเนินงานตามปกติ