ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้ง
เว็บไซต์ http://www.energycomplex.co.th

โครงการเอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ เป็นโครงการที่ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร่วมลงทุนกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฝ่ายละ ร้อยละ 50

  • มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 และทางบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้ดำเนินการซ่อมถนนในนิคมรถไฟ กม.11 เพื่อให้ชาวชุมชนรอบโครงการได้ใช้ถนนที่สะอาดและสวยงามขึ้น
  • ทุนจดทะเบียน: 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552