ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานใหญ่: 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์:0-2537-3456 โทรสาร: 0-2537-2935 บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

สำนักงานใหญ่: 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์:0-2140-1000 โทรสาร: 0-2140-1122

โครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ. ท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ. - โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ฐานสนับสนุนการปฏิบัติปิโตรเลียม ท่าเรือ และคลังสินค้า -