ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงบี และแปลง 48/95
ขนาดพื้้นที่ 1,565 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง นอกชายฝั่ง ประเทศเวียดนาม
ผู้ดำเนินการ PetroVietnam
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งคิมลอง และแหล่งอัคกุย
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซแอลพีจี
วันที่ลงนามในสัญญา 28 พฤษภาคม 2539
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลงบี & 48/95

Petrovietnam (PVN)
42.38%
MOECO Vietnam Petroleum Co., Ltd.
25.62%
Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP)
23.5%
บริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จำกัด (พีทีทีอีพี เควี)
8.5%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก