ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการเวียดนาม 52/97
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง 52/97
ขนาดพื้้นที่ 1,635 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง นอกชายฝั่งเวียดนาม
ผู้ดำเนินการ ปิโตรเวียดนาม
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งคาวอย แหล่งอัคกุย และแหล่งวัง เดน
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 19 ตุลาคม 2542
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

Block 52/97

Petrovietnam (PVN)
43.4%
Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP)
30%
MOECO Vietnam Petroleum Co., Ltd.
19.6%
บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนาม จำกัด (พีทีทีอีพี เอสวี)
7%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก