ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง ออฟชอร์ 2
ขนาดพื้้นที่ 4,033 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผู้ดำเนินการ บริษัท Eni Abu Dhabi B.V.
แหล่งปิโตรเลียม -
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
วันที่ลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2562
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลง ออฟชอร์ 2

บริษัท Eni Abu Dhabi B.V.
70%
PTTEP MENA Limited
30%