ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงออฟชอร์ 1
ขนาดพื้้นที่ 3,821 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผู้ดำเนินการ บริษัท Eni Abu Dhabi B.V.
แหล่งปิโตรเลียม -
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ
วันที่ลงนามในสัญญา 12 มกราคม 2562
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลงออฟชอร์ 1

บริษัท Eni Abu Dhabi B.V.
70%
PTTEP MENA Limited
30%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก