ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการเอส 1
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงสำรวจเอส 1
ขนาดพื้้นที่ 1,326 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (ปตท.สผ.ส.)
แหล่งปิโตรเลียม สิริกิติ์, หนองมะขาม, หนองตูม, ประดู่เฒ่า, ปรือกระเทียม, เสาเถียร, ทับแรด และวัดแตน
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซแอลพีจีและน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 15 มีนาคม 2522
วันที่เริ่มการผลิต 1 ธันวาคม 2525
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลงเอส 1

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (ปตท.สผ.ส.)
75%
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
25%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก