ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการพีทีทีอีพี 1
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงพีทีทีอีพี 1
ขนาดพื้้นที่ 9.04 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งอู่ทอง แหล่งกำแพงแสน และแหล่งสังฆจาย
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2528
วันที่เริ่มการผลิต 1 กรกฎาคม 2536
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง พีทีทีอีพี 1

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
100%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก