ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง เอ็มโอจีอี 3
ขนาดพื้้นที่ 1,217 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ตั้งอยู่พื้นที่บกบริเวณ Central Myanmar Basin สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ผู้ดำเนินการ บริษัท พีทีทีอีพี เซาธ์ เอเชีย จำกัด (พีทีทีอีพี เอสเอ)
แหล่งปิโตรเลียม -
ชนิดของปิโตรเลียม -
วันที่ลงนามในสัญญา 21 สิงหาคม 2558
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง เอ็มโอจีอี 3

บริษัท พีทีทีอีพี เซาธ์ เอเชีย จำกัด (พีทีทีอีพี เอสเอ)
77.5%
Palang Sophon Offshore PTE. LTD
10%
บริษัท MOECO ASIA MG3 PTE. LTD.
10%
บริษัท Win Precious Resources Pte. Ltd. (WPR)
2.5%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก