ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการพื้นที่ร่วมไทยมาเลเซีย
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง บี-17 และ บี-17-01
ขนาดพื้้นที่ แปลง บี-17 ครอบคลุมพื้นที่ 1,279 ตารางกิโลเมตร และแปลง B-17-01 ครอบคลุมพื้นที่ 314 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง อ่าวไทยตอนล่าง บริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ผู้ดำเนินการ CARIGALI-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่ง Muda แหล่ง Jengka แหล่ง Tapi แหล่ง Melati และแหล่ง Amarit
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 21 เมษายน 2537
วันที่เริ่มการผลิต 1 ตุลาคม 2552
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง บี-17 และ บี-17-01

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
50%
บริษัท Petronas Carigali (JDA) จำกัด
50%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก