ข้อมูลโครงการที่สำคัญ ข้อมูลโครงการที่สำคัญ ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม
View ListView Map
แผนที่

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

โครงการได้ปรับแผนการลงทุนโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1

โครงการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการศึกษาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียม
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการซาราวักเอสเค 410 บี

โครงการอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการซอติก้า

โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 315 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 50,273 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน) และอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสำหรับเฟส 1B และการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C จำนวน 4 แท่น เพื่อรักษากำลังการผลิตต่อไปในอนาคต
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3

โครงการอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินศักยภาพปิโตรเลียมและศักยภาพเชิงพาณิชย์
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเมียนมาร์เอ็มโอจีอี 3

โครงการอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บ
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน

โครงการได้มีการลงนามสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรือ (Marine Concessions) กับรัฐบาลโมซัมบิกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างการเตรียมการเคลื่อนย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ โครงการมีความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID)
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการเวียดนาม 52/97

โครงการลงนามในสัญญา Letter of Agreement ระหว่างผู้ร่วมทุนในเรื่องราคาค่าก๊าซและค่าผ่านท่อก๊าซ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญก่อนที่จะสรุปสัญญาเชิงพาณิชย์และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ต่อไป
>ข้อมูลโครงการ

โครงการเวียดนาม บี และ 48/95

โครงการลงนามในสัญญา Letter of Agreement ระหว่างผู้ร่วมทุนในเรื่องราคาค่าก๊าซและค่าผ่านท่อก๊าซ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญก่อนที่จะสรุปสัญญาเชิงพาณิชย์และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการเพื่อการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

แหล่งมอนทารา มีปริมาณการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 7,996 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้ โดยโครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิต H5 เพื่อเร่งอัตราการผลิตในไตรมาส 4 นี้ แหล่ง Cash Maple ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาวิศวกรรมเบื้องต้น (Pre-FEED Study) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จภายในปี 2560
>ข้อมูลโครงการ
arrow

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย 17,180 BPD
>ข้อมูลโครงการ
arrow

ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน
ขนาดพื้้นที่ 4,981 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง นอกชายฝั่ง ประเทศโมซัมบิก
ผู้ดำเนินการ บริษัท Anadarko
แหล่งปิโตรเลียม แหล่ง Prosperidade แหล่ง Golfinho-Atum แหล่ง Orca แหล่ง Tubarao และแหล่ง Tubarao-Tigre
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซแอลเอ็นจี
วันที่ลงนามในสัญญา 1 มกราคม 2550
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน

บริษัท Anadarko
26.5%
บริษัท Mitsui E&P Mozambique Area 1 จำกัด
20%
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP (ENH)
15%
BPRL Ventures Mozambique B.V. (BPRL)
10%
บริษัท ONGC Videsh Limited (OVL)
10%
BEAS Rovuma Energy Mozambique Limited (BREML)
10%
บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จำกัด (พีทีทีอีพี เอ็มแซดเอ 1)
8.5%

ความก้าวหน้าโครงการ :

ปี :

2559

ไตรมาสที่ 1

โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ เช่น สัญญาซื้ขาย LNG ระยะยาว เป็นต้น

ไตรมาสที่ 2

โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสถาบันการเงิน

ไตรมาสที่ 3 โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสถาบันการเงิน ไตรมาสที่ 4 โครงการกำลังดำเนินอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศ Final Investment Decision (FID) ได้ภายในปี 2560

2560

ไตรมาสที่ 1 โครงการมีความคืบหน้าที่สำคัญในเรื่องสัญญาสำคัญต่างๆ กับรัฐบาลของโมซัมบิกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยได้มีการประกาศให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว รวมทั้งยังได้รับอนุมัติแผนการโยกย้ายชุมชนออกจากบริเวณการก่อสร้าง (Resettlement Action Plan) ด้วย ในขณะเดียวกันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ต่อไป ไตรมาสที่ 2

โครงการได้รับการอนุมัติสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรือ (Marine Concessions) จากรัฐบาลโมซัมบิก และอยู่ระหว่างเตรียมการโยกย้ายชุมชนออกจากบริเวณการก่อสร้าง ในขณะเดียวกัน โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision)

ไตรมาสที่ 3 โครงการได้มีการลงนามสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรือ (Marine Concessions) กับรัฐบาลโมซัมบิกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และอยู่ระหว่างการเตรียมการเคลื่อนย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ โครงการมีความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID)