ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน
ขนาดพื้้นที่ 4,981 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง นอกชายฝั่ง ประเทศโมซัมบิก
ผู้ดำเนินการ บริษัท Anadarko
แหล่งปิโตรเลียม แหล่ง Prosperidade แหล่ง Golfinho-Atum แหล่ง Orca แหล่ง Tubarao และแหล่ง Tubarao-Tigre
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซแอลเอ็นจี
วันที่ลงนามในสัญญา
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน

บริษัท Anadarko
26.5%
บริษัท Mitsui E&P Mozambique Area 1 จำกัด
20%
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP (ENH)
15%
BPRL Ventures Mozambique B.V. (BPRL)
10%
บริษัท ONGC Videsh Limited (OVL)
10%
BEAS Rovuma Energy Mozambique Limited (BREML)
10%
บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 จำกัด (พีทีทีอีพี เอ็มแซดเอ 1)
8.5%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก