ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการเม็กซิโกแปลง 29 (2.4)
ประเภทธุรกิจ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง 29
ขนาดพื้้นที่ 3,254 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง อ่าวแม็กซิโก
ผู้ดำเนินการ Repsol Exploración México, S.A. de C.V.
แหล่งปิโตรเลียม -
ชนิดของปิโตรเลียม
วันที่ลงนามในสัญญา 7 พฤษภาคม 2561
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

Block 29

Repsol Exploración México, S.A. de C.V.
30%
PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.
28.33%
Sierra Nevada E&P, S. de R.L. de C.V.
25%
บริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด
16.67%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก