ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการเม็กซิโกแปลง 12 (2.4)
ประเภทธุรกิจ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง 12
ขนาดพื้้นที่ 3,099 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง อ่าวเม็กซิโก
ผู้ดำเนินการ PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.
แหล่งปิโตรเลียม -
ชนิดของปิโตรเลียม PTTEP project
วันที่ลงนามในสัญญา 7 พฤษภาคม 2561
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลง 12

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.
60%
Ophir Mexico Limited
20%
บริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด
20%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก