ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการแอล 22/43
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง L22/43
ขนาดพื้้นที่ 463 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งบางแก้ว แหล่งดงยาง และแหล่งวังไผ่สูง
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 17 กรกฎาคม 2546
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง L22/43

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
100%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก