ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการนาทูน่า ซี เอ
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงนาทูน่า ซี เอ
ขนาดพื้้นที่ 4,600 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ทางตะวันตกของทะเลนาทูน่า
ผู้ดำเนินการ บริษัท Premier Oil
แหล่งปิโตรเลียม แหล่ง Anoa แหล่ง Gajah Baru แหล่ง Naga และแหล่ง Pelikan
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และคอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 1 มกราคม 2542
วันที่เริ่มการผลิต 1 มกราคม 2544
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลงนาทูน่า ซี เอ

บริษัท KUFPEC
33.33%
Premier Oil
28.67%
บริษัท Petrobras
15%
บริษัท Pertamina
11.5%
พีทีทีอีพี เนเธอร์แลนด์ โฮลดิ้ง โคออเปอร์เรตี จำกัด (พีทีทีอีพี เอ็นเอช)
11.5%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก