ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการจี 4/48
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงจี 4/48
ขนาดพื้้นที่ 71 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง อ่าวไทย
ผู้ดำเนินการ บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งยูงทอง
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 15 มีนาคม 2549
วันที่เริ่มการผลิต 1 สิงหาคม 2552
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลง จี 4/48

บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด
71.25%
บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด
23.75%
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
5%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก