ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการอี 5
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงสำรวจอี 5
ขนาดพื้้นที่ 69 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ดำเนินการ บริษัท เอสโซ่ เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น โคราชอิงค์
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งน้ำพอง
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ
วันที่ลงนามในสัญญา 16 มีนาคม 2522
วันที่เริ่มการผลิต 15 สิงหาคม 2533
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลงสำรวจอี 5

บริษัท เอสโซ่ เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น โคราชอิงค์
80%
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
20%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก