ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการคอนแทร็ค 3
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงบี10 แปลงบี 11 แปลง 12 และแปลง 13
ขนาดพื้้นที่ 2,738 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง อ่าวไทย
ผู้ดำเนินการ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งฟูนาน แหล่งสุราษฎร์ แหล่งจักรวาล แหล่งโกมิน แหล่งโกมินใต้ แหล่งยะลา แหล่งปลาหมึก แหล่งตราด แหล่งปะการัง แหล่งปลาทองตะวันตกเ
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 6 มีนาคม 2515
วันที่เริ่มการผลิต 20 กุมภาพันธ์ 2535
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลง บี10, บี11, บี12 และ บี13

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
71.25%
บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด (MOECO)
23.75%
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
5%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก