ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลงบีเอ็ม อีเอส 23
ขนาดพื้้นที่ 548 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง นอกชายฝั่งน้ำลึกของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ผู้ดำเนินการ บริษัท Petrobas
แหล่งปิโตรเลียม แอ่ง Espirito Santo
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 31 ตุลาคม 2557
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลงสำรวจ BM-ES-23

บริษัท Petrobras
65%
พีทีทีอีพี บราซิล อินเวสท์เมนต์ อิน ออลย์ แอนด์ แก๊ส เอกซ์พลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น ลิมิทาด้า (พีทีทีอีพี บีแอล)
20%
บริษัท INPEX
15%