ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง BAR-M-215 แปลง BAR-M-217 แปลง BAR-M-252 และแปลง BAR-M-254
ขนาดพื้้นที่ 3,040 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง นอกชายฝั่ง สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ผู้ดำเนินการ SHELL BRASIL PETROLEO LTDA.
แหล่งปิโตรเลียม
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 6 สิงหาคม 2557
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลง BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252, BAR-M-254

SHELL BRASIL PETROLEO LTDA.
65%
พีทีทีอีพี บราซิล อินเวสท์เมนต์ อิน ออลย์ แอนด์ แก๊ส เอกซ์พลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น ลิมิทาด้า (พีทีทีอีพี บีแอล)
25%
Mitsui E&P Brasil Ltda
10%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก