ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง B8/32 และแปลง 9A
ขนาดพื้้นที่ 2,072 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งจังหวัดชุมพร
ผู้ดำเนินการ บริษัท เชพรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งเบญจมาศ แหล่งชบา แหล่งจามจุรี แหล่งมะลิวัลย์ แหล่งทานตะวัน และราชพฤกษ์
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 1 สิงหาคม 2534
วันที่เริ่มการผลิต 1 กุมภาพันธ์ 2540
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

แปลง B8/32 และแปลง 9A

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
51.66%
บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เม้นต์ จำกัด (พีทีทีอีพี ออฟชอร์)
25%
Moeco International B.V.
16.71%
KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.
4.63%
บริษัท พลังโสภณ จำกัด (PSL)
2%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก