ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการบี 6/27
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง B6/27
ขนาดพื้้นที่ 1,307 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งจังหวัดชุมพร ประมาณ 25 กิโลเมตร
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (ปตท.สผ.ส.)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งนางนวล
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 1 มกราคม 2547
วันที่เริ่มการผลิต 22 พฤษภาคม 2548
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง B6/27

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด (ปตท.สผ.ส.)
100%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก