ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการอาทิตย์
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง B14A แปลง B15A แปลง B16A และแปลง G8/50
ขนาดพื้้นที่ 3,559 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งจังหวัดสงขลา
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แหล่งปิโตรเลียม แหล่งอาทิตย์
ชนิดของปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
วันที่ลงนามในสัญญา 1 มิถุนายน 2541
วันที่เริ่มการผลิต 1 มีนาคม 2551
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง B14A แปลง B15A และแปลง B16A

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
80%
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
16%
บริษัท โมเอโกะไทยแลนด์ จำกัด
4%

แปลง G8/50

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
80%
บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด
16%
บริษัท สยามโมเอโกะ จำกัด
4%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก