ระยะการดำเนินการ

ระยะสำรวจ

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง 443a , 424a, 414ext & 415ext
ขนาดพื้้นที่ 2,686 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง อยู่ทางตะวันออกประเทศแอลจีเรีย
ผู้ดำเนินการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แหล่งปิโตรเลียม Semhari, Semhari East, Mouia Aissa, Rhourde Abadje, Oglat El Bachir, Sahane Bagas, Rhourde Rhorfat, Rhourde Terfaia, Bou Goufa
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 17 มกราคม 2553
วันที่เริ่มการผลิต
ระยะการดำเนินการ ระยะสำรวจ
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง Hassi Bir Rekaiz (PSC)

SONATRACH
51%
CNOOC Limited
24.5%
บริษัท ปตท.สำรวจแลผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
24.5%