ระยะการดำเนินการ

ระยะผลิต

ประเภทการลงทุน

ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ประเภทธุรกิจ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สัมปทาน/สัญญา แปลง 433 เอ และ 416 บี
ขนาดพื้้นที่ 437.31 ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง ด้านตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย
ผู้ดำเนินการ Groupement Bir Seba (Joint Operating Company)
แหล่งปิโตรเลียม Bir Seba, Mouiat Ouled Messaoud
ชนิดของปิโตรเลียม น้ำมันดิบ
วันที่ลงนามในสัญญา 10 กรกฎาคม 2545
วันที่เริ่มการผลิต 12 สิงหาคม 2558
ระยะการดำเนินการ ระยะผลิต
ประเภทการลงทุน ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมดำเนินการ

ผู้ร่วมทุน

แปลง 433 เอ & 416 บี

Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP)
40%
บริษัท พีทีทีอีพี แอลจีเรีย จำกัด (พีทีทีอีพี เอจี)
35%
SONATRACH
25%

ความก้าวหน้าโครงการ คลิก