ข่าวและประกาศ

ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenegy ปีที่ 4 (ภาคเหนือและภาคอีสาน)

15 ก.ย. 2560

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenegy ปีที่ 4 (ภาคเหนือและภาคอีสาน) ตามเอกสารแนบด้านล่าง