ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม ประจำปี 2560

20 ธ.ค. 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน เข้ารับรางวัล Sustainability Report Award 2017 – Best category หรือ รางวัลรายงานความยั่งยืนประเภทดีเยี่ยม จากนายรพี สุจริตกุล (ซ้าย) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากความโดดเด่นของ ปตท.สผ. ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตัดสินจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือ และการนำเสนอ ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 5 ที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587   
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล โทร. 02 537 7142
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website:
http://www.pttep.com    
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.