ข่าวและประกาศ

ปตท.สผ. ได้รับเลือกเป็น 100 บริษัทพลังงานระดับโลกจากทอมสัน รอยเตอร์ส

6 ธ.ค. 2560

นับเป็นข่าวดีส่งท้ายปีของ “สมพร ว่องวุฒิพรชัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่ล่าสุด ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทพลังงานระดับโลก หรือ “Top 100 Global Energy Leaders” แห่งปี 2560 จากการจัดอันดับของ “ทอมสัน รอยเตอร์ส” ผู้นำระดับโลกทางด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดอันดับบริษัทพลังงานโดยมีการพิจารณาในมิติด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เพื่อเฟ้นหาบริษัทพลังงานชั้นนำที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบัน โดย ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากบริษัทพลังงานกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก

เกี่ยวกับการจัดอันดับ 2017 Thomson Reuters Top 100 Energy Leaders
การจัดอันดับ 2017 Thomson Reuters Top 100 Energy Leaders จัดทำโดย “ทอมสัน รอยเตอร์ส” ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดยให้บริการข้อมูล เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และจัดเป็นองค์กรข่าวที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การจัดอันดับดังกล่าวพิจารณาจากองค์ประกอบ 8 ประการคือ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการและความมั่นใจของนักลงทุน ด้านความเสี่ยงและการปรับตัว ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านนวัตกรรม ด้านบุคลากรและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านชื่อเสียงองค์กร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587
กมลวรรณ จินตรัตน์ โทร. 02 537 4381      
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.