ข่าวและประกาศ

การประกวดถ่ายภาพ ปตท.สผ. "เรือหลวงปราบ & เรือหลวงสัตกูด"

5 ต.ค. 2560

ปตท.สผ. ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายใต้น้ำแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล "เรือหลวงปราบ & เรือหลวงสัตกูด"  
ชิงรางวัลมูลค่ากว่า
300,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย สามารถอ่านกฎกติกาและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง