ข่าวและประกาศ

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 สถานการณ์พายุดีเปรสชันในอ่าวไทย

3 พ.ย. 2560

จากรายงานพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่ง (Offshore Weather Services) เกี่ยวกับสถานการณ์พายุดีเปรสชันในอ่าวไทยในขณะนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งพนักงานและผู้รับเหมาบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเนื่องด้วยสภาพอากาศดังกล่าวกลับขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลา ระงับการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนอกชายฝั่ง ระงับกิจกรรมการสำรวจและการซ่อมบำรุงไว้ชั่วคราว เคลื่อนย้ายแท่นเจาะและเรือสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบออกจากบริเวณพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชเหนือ แหล่งบงกชใต้ และแหล่งอาทิตย์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัย

จากการพยากรณ์อากาศล่าสุด พายุดังกล่าวจะอ่อนตัวลงภายในค่ำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ปตท.สผ. จะทำการเคลื่อนย้ายแท่นเจาะ พนักงาน และผู้รับเหมา กลับมาดำเนินงานตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้า ปตท.สผ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ปตท.สผ. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภารกิจเร่งด่วนของ ปตท.สผ. ขณะนี้คือการดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนปลอดภัย ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้เตรียมพร้อมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลในการตั้งรับภัยต่าง ๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีการประสานงานและฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า ปตท.สผ. มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587              
กอบัว ดำรงค์มงคลกุล  โทร. 02 537 7142         
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.