ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม

1 ธ.ค. 2560

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายธรรมยศ ศรีช่วย (กลาง) ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม เป็นฐานที่ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานแบบครบวงจร โดยเป็นท่าเรือรับส่งสินค้าและพัสดุอุปกรณ์ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ในอ่าวไทย รวมถึงผู้ประกอบการบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอื่น ๆ ด้วย

ในภาพ (จากซ้าย)

 1. นายภูมี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีประกอบกิจการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 2. นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา
 3. นายธิติ ปรียาณุรักษ์, ผู้จัดการแผนกฐานสนับสนุนสงขลา ปตท.สผ.
 4. นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ปตท.สผ.
 5. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.
 6. นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน
 7. นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน
 8. นายสุชาลี สุมามาลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
 9. นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 10. นายประเทือง ชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 11. นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587             
นลิน วิบูลย์ชาติ โทร. 02 537 4834             
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.