ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. และพนักงานอาสาสมัคร ร่วมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะสาก

27 ก.ย. 2560

ชมรมดำน้ำ ปตท.สผ. และพนักงานอาสาสมัคร ร่วมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะสาก เนื่องในวันทำความสะอาดชายฝั่งสากลในเดือนกันยายน 2560 โดยช่วยกันกำจัดขยะจากใต้ทะเลได้ประมาณ 123 กิโลกรัม มีทั้งขวดแก้ว กระป๋องอาหาร ถ่านแบตเตอรี่ จานชาม ช้อนส้อม สายพานเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ดำน้ำ นับเป็นกิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพนักงานในโอกาสต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587              
วิภาวี ปัญญาดี  โทร. 02 537 4000 ต่อ 4037          
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.