ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม

26 ธ.ค. 2561

นางสุศมา ปิตากุลดิลก (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ประเภทยอดเยี่ยม (Sustainability Report Award 2018 – Excellence Category) จากนายรพี สุจริตกุล (ซ้าย) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากความโดดเด่นของ ปตท.สผ. ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตัดสินจากความสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือ และการนำเสนอ ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 6 ที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลในประเภท “ยอดเยี่ยม”

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริหารงานสื่อมวลชน

ต้องจิตร พงศ์อรพินท์  โทร. 02 537 4587
กชกร พูนคำ โทร. 02 537 2552     
Website: http://www.pttep.com
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.