ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลระดับเอเชีย จากนิตยสาร The Asset

3 ม.ค. 2561

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายฉัฐวุฒิ จันทร์วานิชสกุล วิศวกรฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล Platinum Corporate Award รางวัล Best Initiative in Innovation และรางวัล Best Investor Relations Team Award จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชียที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน

พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน The Asset Corporate Awards 2017 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587   
วิภาวี ปัญญาดี  โทร. 02 537 4037
E-mail: PTTEPCorpCom@pttep.com
Website:
http://www.pttep.com    
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.