ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ. จัด GRC Forum เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการที่ดี

6 ธ.ค. 2560

ตอกย้ำเรื่องการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลกันอีกครั้ง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดงาน GRC Forum ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ แลกเปลี่ยนความรู้ในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ หรือ GRC (Governance, Risk Management และ Compliance) จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำต่าง ๆ โดยมี จิรพงศ์ ธราภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปตท.สผ. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้าน GRC ของบริษัทฯ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587   
วิภาวี ปัญญาดี โทร. 02 537 4037   
Website: http://www.pttep.com 
Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.